×

مقاله خود کم بینی چیست

خود کم بینی چیست


یکی از شایع ترین بیماری روحی و روان که امکان دارد هرکسی به آن مبتلا شود بیماری خود کم بینی و نداشتن اعتماد به نفس می باشد .

همه آهاد جامعه این آرزو را دارند که صاحب احساسات خوب نسبت به خود دارا باشند .

خود کم بینی بدین معنی است که شخص خود را در مقابل دیگران حقیر پندارد و خودش را ناچیز فرض کند نکته ای که حائذ اهمیت است این است که این پندار فقط در درون شخص وجود دارد و در واقعیت اصلا آن طور نیست

همش خیالات است شخص خود کم بین در قیاس خود با دیگران ،آنها را  قوی انگاشه وخودش را ضعیف می داند و انزاگری را در پیش می گیرد  .

 دلیل خود کم بینی بستگی به پیرامون محیطی که شخص در آن پرورش می یابد نیز بستگی دارد  والدین سختگیر باشند  ناخودآگاه فرزندان دچار خود کم بینی می شوند.

علائم خود کم بینی

1 : اگر برای این افراد سختگیری هایی شود شدیدا مخالفت خواهند کرد .

2 : بیشتر خواهان بروز حالات مظلومانه از خود هستند .

3 : سعی می کنند از رویارویی با دیگران دوری کنند .

4: به هیچ عنوان بخششی از سوی آنها صورت نمی گیرد .

5 : از بد جلوه نشان دادن دیگران لذت می برند  .

6 -  بزرگتریا مربیانی که سرپرستی این فرزندان را برعهده می گیرند درگفتگوهایشان امکان دارد به منفی بافی و تخریب شخصیت ها اقدام کنند واین افکار بد تا ابد در ذهن آنها بذر افشانی می شود .

7 - امکان ارث رسیدن این صفات از والدین به فرزندان وجود دارد .

8 - نداشتن هدف در زندگی شخص هم منجر به خود کم بینی می شود و این باعث می شود دیدن دیگران در قله های موفقیت به نظرش دست نیافتنی برسد .

9 - حس حقارت در اثر سرکوف شدن ،کینه توزی ، ناکامی ، تحمل درد و زنج  و نیز افسردگی  ایجاد می شود.

راهکارهای مقابله با خود کم بینی

1- سعی کنید همواره راه هایی را برای تحسین خود پیداکنید احترام گذاشتن به خود یکی از صفات خوب

است اگربه خود ارزش داده نشود هرگزحرمت دیگران نیز رعایت نخواهد شد .

2- علل شدت دهنده وعوامل به وجود آورنده این صفات را  بیابید یعنی ریشه یابی کنید  

3- احساس خود کم بینی غالبا در مواقعی خواص بروز می کند

4- اگر این خود کم بینی از خصوصیتی نشات بگیرد(استرس داشتن ) که می توان برطرف کرد چون برخی از ضعف ها قابل برطرف شدن هستند با تمرین مشکل حل شده و شخص را از گرفتار شدن در دام خود کم بینی رهانید .

5– علل دیگری که نقش مهمی را در ایجاد خود کم بینی می تواند  بازی می کند داشتن فکرغلط  است  که منجر به انحراف روان و شخصیت می شود .

6– از دهن بین بودن جدا بپرهیزید چون داشتن عزت نفس باعث ایجاد خود مختاری می شود


چاپ
نویسنده: م ک. بازیجو
تاریخ انتشار: 1395/09/28 20:46:13