×

مقاله وسایل مورد نیاز در روزهای وقوع زلزله

وسایل مورد نیاز در روزهای وقوع زلزله


- میزآرایش را در راه روی ورود و خروج اتاق خواب تعبیه نکنید .

 روش خاموش و روشن کردن جریانهای آب و برق و شفاز و گاز را اعضاء خانواده یاد دهید تا در زمانهایی که خودتان در منزل نیستید بتوانند خودشان آنها را انجام دهند .

- پس از این که زمین لرزه قطع شد از بستن شیرهای گازاطمینان حاصل کنید تا بدین طریق از آتش سوزی جلوگیری به عمل آورده باشید چون حتی یک جرقه هم می تواند فاجعه به بار بیاورد و نیز از روشن کردن کلید برق و

یا کبریت جدا خود داری کنید زیرا باعث ایجاد خسارات جبران ناپذیری می شوند اگر آتش سوزی اتفاق افتاد این نکته را فراموش نکنید که هم خود آتش و هم دود آن می تواند صدمه مهلکی برشما وارد آورد زیرا آتش باعث

سوختگی شوده  و یا  دود آن باعث خفگی شود در صورتی که میان دود گرفتار شدید سریعا روی زمین دراز بکشید در هامان حال به حرکت خود ادامه دهید تا از استنشاق دود دور باشید 

– اگر در منزل آبگرمکن دارید جایگاهش را در دیدار محکم کنید چرا که صدمات سوختگی کمترازسرازیرشدن آوارنیست .

-  حتما در منزل یک کیف امدادی تهیه کنید تادر صورت لزوم بتوانید از آن بهره جوئید.

-  تهیه تعدادی آب معدنی و غذاهای کنسروشده در منزل شما را می تواند تا چند روز بعد از وقوع زلزله از تشنگی و گرسنگی نجات دهد .

 – از داروهایی که افراد منزل هر روز از آنها استفاده می کنند مانند : فشار، قند،دیابت ،قلب به همراه  لوازم کمکی تهیه کنید .

– در دسترس بودن چراغ قوه و کبریت و شمع امری بسار مهم است .

 چاقو، بشقاب ، قاشق ،درب بازکن کنسرو ،  ظروف یک بار مصرف و کیسه فریزر (با کشیدن کیسه فریزر بروی ظروف می شود چندین بار از آنها بدون شستن استفاده کرد ).

داشتن مواد ضدعفونی کننده و شستشو الزامی است .

– داشتن کیسه زباله از نوع محکم باشد خوب است .

تهیه لوازم بهداشتی مخصوصا برای خانم ها و نوزادان بیسار مهم است .

 – یک سوت همراه داشته باشید زیرا صدای آن بهتر از فریاد زدن در همه جا می پیچد

 – نقشه شهر که در آن بیمارستان و مراکز درمانی وجود دارد به همراه شماره تلفنها باشد بهتر است .

– در دست رس بودن اسناد مهم و شماره تلفن های لازم .

– یک رادیو که باطری خور است تهیه کنید .

– این ساک را یا در صندوق عقب ماشین و یا در مسیر راه تان قرار دهید که بتوانید موقع استفاده به آن دسترسی داشته باشید.


چاپ
نویسنده: م ک. بازیجو
تاریخ انتشار: 1395/09/27 23:57:34