×

مقاله طراحی ضد زلزله سازی ساختمان و دکوراسیون آن

طراحی ضد زلزله سازی ساختمان و دکوراسیون آنزلزله در کشورهای پیشرفته ای مانند ژاپن و امریکا مخصوصا از لحاظ ساخت و ساز تحت کنترل درآمده و آنها با دست یابی و رعایت اصول ونکات ایمن سازی در ساخت و سازو تحت کنترل در آوردن نظارت دقیق بر امور

توانسته اند بنایی محکم در برابر زلزله بسازند و در این زمینه تا این حد خانه هایشان ایمن سازی شده است که آنها در زمان وقوع زلزله دیگر نگران هیچ گونه آسیبی نیستند و به جرعت می توانند بگویند که زلزله دیگر برای آنها

بلا محسوب نمی شود .

 درزمینه چگونه بسازیم اگر شما به اصول اولیه محاسبات و طراحی و ساخت و نیز به چگونگی نظارت داشتن برمراحل فوق آگاه باشید صاحب مکانی ایمنی در برابر وقوع حوادثی چون زلزله مقاوم بوده و هیچ اتفاقی برای شما و

افراد خانواده نمی افتد  

به چه روشی سازه خود را ایمن سازی کنیم ؟

الف – با پیروی از اصول مبتنی برایمن سازی می توان بنایی محکم ساخت .

ب – باید اول نکات ضعف ساختمان در طراحی نقشه مشخص شود که این کار توسط متخصصان ویژه زلزله بررسی و تشخیص داده می شود حتی برای این خانه هایی که شما در آن زندگی می کنید می توان از نکات ایمن سازی برای محکم کردن ضعف های ساخت و ساز خانه تان استفاده کرد کارشناسان این رشته با نظاره کردن ساختمانتان می توانند طرحهای مربوط به  ایمن سازی منزل شما را طراحی کنند .

چگونه دکورا سیون و وسایل داخل منزل را به گونه ای طراحی و ساخت و ساز کنیم که از ایمنی بیشتری برخوردار باشد؟

زمانی که منزل شما در برابر زلزله مقامت به خرج دهد امان این است که لوازم و دکوراسیون منزل به اعضاء خانواده آسیب جدی وارد آورد باید چیدمان منزل هم به اندازه ساختمان از ایمن سازی برخوردار باشد .

مواردی که باید در ایمن سازی دکوراسون منزل مد نظر قرار گیرد عبارتند از:

1 – تعداد تابلوهایی که به دیوار زده اید باید در جایگاه شان محکم به دیوار وصل شده باشند و از نصب آنها در اتاق خواب خود و بچه هایتان دوری کنید .

2 – کتابخانه وکمد لباس و ساعت دیواری و همچنین کامپیوتر و هرچیزی را که  امکان سقوط آن است که در این حالت باعث صدمه دیدن اشخاص می شود باید از اتاق خود و فرزندانتان خارج کنید یا جایگاه آنها را محکم کنید .


3 –تخت خواب را در کنار پنجره مخصوصا آنهایی که پرده ضخیم ندارن نگذارید شیشه ها در هنگام شکسته شدن قدراند جراحات سنگینی را به افراد وارد آورند که قابل جبران نیستند واین نکته  را هم در نظر داشته باشید که

پس از زلزله تازه گرفتاری ها شروع می شود 
چاپ
نویسنده: م ک. بازیجو
تاریخ انتشار: 1395/09/27 23:46:20