×

مقاله مطلب روانشناسی در مورد ارتباط موثر همسران سری سوم

مطلب روانشناسی در مورد ارتباط موثر همسران سری سومبیان احساس واقعی ممکن است عدم توافق ها و اختلافات را به سطح بیاورد. اینها همان مخالفتها و سوء تفاهم هایی هستند که شما در گذشته با حرف نزدن درباره آنها برویشان سرپوش می گذاشتید. وقتی شما به شهامت بیان آنچه به آن اعتقاد دارید یا چگونگی احساستان در موارد بخصوصی می رسید، دیگر جایی برای شک باقی نمی گذارید.

به این ترتیب این خطر وجود دارد که بعضی از رابطه های شما تغییر یابد یا به پایان برسد.
معمولا صادقانه حرف زدن لحظه حقیقت در رابطه است.
مهارت حرف دل را زدن،
پیامهای من... است.
پیام من... جمله ای است که:
-     حالت شما را توصیف می کند.
-     بیان احساسات و تجربیات شما است.
-     معتبر، صادقانه و مناسب است.
از آنجا که پیام های من... فقط از واقعیتهای درونی شما سخن می گویند، حاوی هیچ گونه ارزش گذاری، قضاوت یا نقل قول از دیگران نیستند.
بعضی از علائم واضح کلامی و غیر کلامی که نشان دهنده مقاومت می باشند عبارتند
کلامی                                           غیر کلامی
بگو مگو کردن                                  به نظر غمگین یا رنجیده آمدن
فحش دادن                                     گریه کردن
شوخی کردن                                  به نظر متعجب یا شوکه آمدن
عوض کردن موضوع                           خندیدن
از حرف زدن درباره موضوع طفره رفتن   نگاه را به طرف دیگر گرداندن
عدم توافق با شما                            ترک کردن اطاق، اخم کردن
فریاد زدن                                        سکوت کردن
تعویض دنده: از حرف دل خود را زدن، به گوش دادن به حرف دل دیگری.
وقتی شما نیازها و عقاید خود را به صورت پیام های من... بیان می کنید و به مقاومت بر می خورید- تقریباً همیشه اگر به تکرار پیام های من... ادامه دهید- شما هم از قصد خود دفاع می کنید
اشتیاق و قدرت گوش دادن شما اغلب به صورتی حساس و محترمانه مقاومت را کم می کند.
مهمترین عامل برای زنان در ارتباطشان این است که بین آنها «گفتگوی خوبی» جریان داشته باشد.
برای خانمها هم صحبتی در مورد چیزها و مخصوصا خود رابطه مهم است، اما بیشتر مردها نمی فهمند زنها از آنها چه می خواهند. آنها می گویند:
«من می خواهم کارهایم را انجام دهم، و او تنها می خواهد حرف بزند»
در مدت نامزدی مردها خیلی بیشتر مایلند وقتشان را با حرف زدن به طریقی که آرزوی صمیمیت همسر آینده شان را برآورده کند، بگذرانند. اما به محض اینکه ازدواج کردند، به تدریج که زمان پیش می رود - مردان - مخصوصا در زوج های سنتی تر، زمان کمتری را به اینگونه صحبت ها با همسرشان می گذارند.
موضوعات معمول خانوادگی، مثل چگونگی تربیت بچه ها یا اینکه تا چه حد می توانند قرض یا پس انداز داشته باشند، جزء چیزهایی نیستند که تشکیل دهنده یا شکننده یک ازدواج باشند؛ بلکه چگونگی بحث کردن زوج ها روی این نکات حساس است که بیشتر در سرنوشت آنها تأثیر می گذارد.
مردان و زنان باید بتوانند در مورد اختلافاتشان طوری حرف بزنند که هر دو نفر آنها به صمیمیت و احترام بیشتری برسند و بتوانند اختلافات را طوری حل کنند که هیچ کدام بازنده نباشند، بلکه هر دو به رضایت برسند
اولین و آخرین مسئله در هر ارتباط بین انسانها، دانستن فنون درست حرف زدن است.
توجه توجه: نوع زندگی بسیاری از مردان برایشان راضی کننده یا تجلی بخش وجود واقعیشان یا معیارهایی که برای سلامت دارند نیست. آنها جوانتر می میرند، بیشتر خودکشی می کنند، بیشتر آنها گرفتار سوء استفاده از الکل و مواد مخدر می باشند. برای خیلی از آنها مشکل است که با همسران و کودکانشان صمیمی شوند و بسیاری از مردان احساس می کنند گرفتار شغلهایی هستند که دوست ندارند اما احساس می کنند باید آن را حفظ کنند
ادامه مطلب ، مطلب روانشناسی در مورد ارتباط موثر همسران در سری چهارم


چاپ
نویسنده: م ک. بازیجو
تاریخ انتشار: 1395/09/21 23:45:53