×

مقاله سخنان بارزش موفق ترین اشخاص جهان

سخنان بارزش موفق ترین اشخاص جهان1 : زمانی که زندگی مسیر خود را به سوی دشواری سوق می دهد تو هم ای انسان مسیر توان خود را به سوی قوی تر شدن تغییر جهت بده .

2 :  خدای باری تعالی به سه طریق به خواسته بشر پاسخ اجابت می دهد

            1 : می گوید بله و آنچه که     درخواست شده را می دهد

            2 : می گوید خیروچیزبهتری می بخشد

            3 : می گوید صبر پیشه کن و بهترین را به شما می دهد .

3 : برای تسلط بر یک ملت اقلیتی خائن و اکثریتی نادان لازم است . (وینستون چرچیل)

4 : من از روییدن خارسردیواردانستم که ناکس ، کس نمیگردد بدین بالانشینی ها . (صائب)

5 : بحث زود تر از موعد مقر درباره قیمت ، فروش را نابود می کند.  (برایان تریسی)

6 : مسکینی دیدم با کفش پاره،شکر می کرد خدا را گفتم : کفش پاره که شکر کردن ندارد ! گفت : یکی شکر میکرد دیدم پا ندارد !

7 : خاطرمان نگه داریم که فرصت زندگی کردنمان در این دنیا کم است پس این فرصت کوتاه را با زندگی کردن در زندگی دیگران حدر ندهیم  (استیو جابر)

8 :  سه قانون طلایی :

          1 : کسی را که به شما کمک می کند فراموش نکنید .

          2 : نسبت به آن کسی که به شما علاقمند است و دوستتان دارد کینه به دل نگیرید .

          3 : به کسی که به شما اعتماد دارد و باورتان کرده هرگز خیانت نکنید .

9 : عده ای آب را گل آلود می کنند تا عمیق تر به نظر برسند . (فریدریش نیچه )

10 : اگر کسی تو را آنگونه که می خواهی دوست ندارد تو فرض نکن که تو را با تمام وجودش دوست ندارد چون دوست واقعی آن کسی است که دستهای تو را بگیرد ولی قلب تو را لمس کند . (گابریل گارسیامارکز)

11 : مفهوم عشق چیست ؟ آیا غیر از این است ؟ که زن همدمی برای مرد و مرد هم تکیه گاهی برای زن است ! یعنی فهم این نیم خط آنقدر مشکل است که همه تنهایند . (گلی ترقی )

12 : عقلانیت یعنی دانستن اینکه از کدام مشاجرات دوری کنید ، زیرا هیچ بردی ارزش و قیمت آن را ندارد که وقاروشخصیت خود را قربانی کنید .

13 : سر چشمه اشتباهات به هیچ وجه ندانستن نیست بلکه اعتقاد کورکورانه است . (ژوزه ساراماگو )

14 : انسانها ها بااعمالشان باعث می شوند آدم سکوت اختیارکند زیرا این بهترین کار در بهترین وضعیت است اما بعد این انسانها هی می پرسند چرا حرف نمی زنی ؟ به نظر من این خنده دار ترین نمایشنامه دنیا بود  ( نیل سایمون)  

15 : خودتان را عفو کنید که بی دقتی تان باعث شد در مسیر کسی واقع شوید که به شما بی وفایی می کند . گاهی قلبی خوب قادر به دیدن بدی نیست .

16 :  بسیار یاد کردن از سختی های زندگی بردگی می آورد.  (حکیم ارد بزرگ)

 17 : عزت نفس ششرکن مهم دارد .

       1 : زندگی آگاهانه  2 : خویشتن پذیری  3 : مسئولیت درقبال خود   4 : قابلیت و ابراز وجود خود    5 : زندگی هدفمند    6 : انسجام و یکپارچگی . (ناتانیل برندن)

 18 :  در زندگی بزرگوارترازآن باشید که برنجید و نجیب ترازآن که برنجانید .

19 :  تمام قوای فکری خود را روی کاری که انجام می دهید متمرکز کنید برای اینکه اشعه خورشید تا زمانی که متمرکز نشوند باعث سوختن چیزی نمی شوند . (الکساندر گراهام بل)


چاپ
نویسنده: م ک. بازیجو
تاریخ انتشار: 1395/09/15 19:25:52