×

مقاله سخنان گوهر بار بزرگان دنیا سری دوم

سخنان گوهر بار بزرگان دنیا سری دوم
1  : وجود عشق به خاطر این نیست که منجربه شاد کردن ما شود به نظر بنده وجودعشق میزان تحمل ما را مشخص می کند.ادیب و نویسنده آلمانی (هرمان هسه )

2 : اگر عشق عشق باشد حتی بعد از مرگ نیز این پیوند گسسته نخواهد شد چه برسد به دوری . (فرانسوا ولتر)

3 : تمام محبت خود را برای آن کسی را که دوست داری نثار نکن  برای اینکه اگرمختصری در محبت تو تغییر ایجاد شود تورا دشمن می پندارد.(سقراط)

4 : زمانی فرا می رسد که انسان غیر از دست کشیدن چاره دیگری ندارد و این تنها عاقلانه ترین راه است . (ساموئل بکنت )

5 : زن با حس نیرومند زنی ، حقیقت عشق را زود احساس می کند و اگر کلکی در کار باشد در آن هنگام عشق برای او کفایت نمی کند پس بیش از عشق می طلبد ..جان تو را  . (محمود دولت آبادی)

6 : باید یکم گناه کار باشید زیرا امکان دارد بیگناه محاکمه شوید. (سهراب گل هاشم)

7 : هدف این نیست که چهره زیبایی داشته باشی هدف این است که شخص خودت مهم باشی حتی برای یک نفر .(نلسون ماندلا)

8 : ملاک بهترین اشخاص در زندگیتان این است که چای تان پیش هم یخ کرده باشد .

9 : سعی کنید با همه چیز کنار بیایید و فرار نکنید چرن که زمین به شکل احمقانه ای  گرد است . (رسول یونان)

10 : کوچک هم که هستی عاشق باش زیرا عشق می داند که تو را چگونه رشد و تعالی و بزرگ کند . (نلسون ماندلا)

11 : در این دنیای به این بزرگی تنها دو راه برای کسب موفقیت وجود دارد یکی این است که خود دارای هوش زیاد باشی و راه دیگر این است که از نادان بودن اطرافیان استفاده کنی . (ژان دلا برویر)

12 : تفاوت چشم گیری وجود دار میان این دو که ، کسی تنها ماند یا کسی که تنهایی را انتخاب کرده است .(گابریل  گارسیامارکز)

13 : تفاوت است بین انگیزه و عادت ، اولی به شما قدرت می بخشد و دومی باعث می شود شما در مسیر خود پایدار باشید.

14 : دوست داشتن کسی که بدون علت است این برخواسته از دو چیز خواهد بود یا از احترام است یا از روی ریا . (القوئس دولامارتین)  

15 : هیچ کس مجبور نیست انسان بزرگی شود تنها انسان بودن کفایت می کند. (آلبر کامو)

16 : بهترین سیاست صداقت است ، تمام .(میگل دسروانتس)  

چاپ
نویسنده: م ک. بازیجو
تاریخ انتشار: 1395/09/14 12:37:52