×

مقاله تمرین نقاشی

تمرین نقاشی

تمرین نقاشی

 

بسیار مفید خواهد بود که کودک شما بتواند الگوهایی از وقایع زندگی اعم از الگوهای بصری و حافظه ای و نیز الگوهای طراحی و راهبردی، رسم کندو شما می توانید با استفاده از پازل های ساده از سن پایین این عادت فکر کردن را در کودک تقویت کنید. از کودک خود بخواهید روی یک تکه کاغذ نقاشی بکشد و سپس از او بخواهید آن را به کمترین تعداد، یعنی دو قسمت ببرد و مجداد با استفاده از آن دو قسمت تصویر اصلی را بسازد، و بعد آن را به بیشترین تعداد ببرد و همین کار را انجام دهد.

به تدریج که کودکتان بزرگتر می شود می توانید نقاشی های مفصل تری بکشید و مانند یک پازل پیچیده آن را به قطعات بیشتری تقسیم کنید.

 

شما می توانید با وادار کردن کودک خود به کشیدن صورت های شاد و صورت های غنگین در ابتیدا با راهنمایی شما به او کمک کنید تا با احساسات ود ارتباط برقرار کند و احساسات دیگران را بشناسد. سپس عکس های افراد مختلفی را که می شناسد به او نشان دهید و از او بخواهید احساس افراد داخل عکس را توصیف کند. این کار به کودک شما کمک می کند تا نه تنها احساسات مختلف را بشناسد بلکه با دیگران همدلی کند و ارتباط نزدیک تری با آن ها برقرار سازد.

بعدا می توانید او را با روزنامه ها و مجلات آشنا کنید بعضی از بچه ها حتی در سن هجده ماهگی به تماشای مجلات رنگی علاقه دارند و نام اشیایی را در آن ها می گویند و به چیزهایی که نام آن ها گفته می شود اشاره می کنند. در سنین بالاتر می توان چهره ها را به آن ها نشان داد و سوال هایی مانند فکر می کنی آن شخص چه احساسی دارد؟ یا چهره او چه احساسی را نشان می دهد؟ از آن ها پرسید آنگاه می توان درباره اینکه چطور می توان با آن ها همدردی کرد و آن ها را آرام نمود صحبت کرد.

وقتی کودک شما کمی بزرگتر شد میتوانید آدمک هایی بکشید و از او بپرسید وضعیت های مختلف آن ها از نظر احساسی چه مفهومی دارد. بعدا از کودک خود بخواهید آدمک هایی بکشید و احساسات مختلف آن ها را نشان دهد.

شما می توانید از نقاشی ها برای گسترش دید کودک خود از جهان نیز استفاده کنید یک فکر خیلی ساده این است که وقتی آب از دستتان می ریزد چه اتفاقی می افتد. شما و کودکان می توانید یک نقاشی بکشید که در آن یک ظرف آب واژگون شده و آب آن روی کف اتاق ریخته و یک حوضچه کوچک ساخته است. یا از لبه میز به صورت قطره ها و ترشحان درشت روی کف اتاق می ریزد. این نوع تمرینان حافظه کودک شما را تقویت می کند و ادراکات او را از دنیای اطراف عمق می بخشد.

هر وقت که مشغول گفتن یا نوشن یک داستان هستید، یا زمانی که کودکتان آنقدر بزرگ شده است که این کارها را انجام دهد، همیشه از او بپرسید که آیا می توان قسمتی از داستان را به تصویر کشید. ابتدا به او کمک کنید و بعدا از او بخواهید تصوریری بکشید تا آن چه را در مخیله خود دارد تجسم کند و آن را با تصاویر نشان دهد نه فقط با کلمات حتی در حین گفتگو می توانید موضوع تصاویر ذهنی را مطرح کنتید و او را وادار کنید تصویر ذهنی خود را با کلام و نه فقط نقاشی بیان کند.

چاپ
نویسنده: م ک. بازیجو
تاریخ انتشار: 1393/04/16 11:57:50