×

مقاله بازی های مناسب کودک دو ساله

بازی های مناسب کودک دو ساله

دوازده تا هجده ماهگی:
کودک در این سن بازی موازی انجام می دهد. ؛ یعنی کنار کودکان دیگر ، اما بدون مشارکت آن ها بازی می کند
بازی” وانمود سازی” برایش بسیار جالب است؛ برای مثال با چیزهایی شبیه فرمان ماشین وانمود می کند که در حال رانندگی است و صدای مناسب ماشین را نیز در می آورد. وقتی به باغ وحش می رود و حیوانات را می بیند، حرکات و صدای آن ها را تقلید می کند
از فواید بازی وانمود سازی این است که کودک، تجربه ای ناخوشایند را باز آفرینی و موقعیت منفی خود ( ترسو بودن) را به موقعیت مثبت( شجاع بودن) تبدیل می کند
او در این سن به بازی قایم باشک علاقه دارد که افزون بر کسب لذت، ترس از جدایی را نیز در او کاهش می دهد
هل دادن اسباب بازی چرخدار، به کودک نوپا احساس ایمنی میدهد.  وقتی می نشیند دوست دارد با دستهایش که مهارت بیشتری یافته اند، کاسه و پیاله ها را داخل هم بگذارد.
در این سن از جعبه موزیک لذت می برد. خاک بازی را هم دوست دارد.  سطل، آب پاش و تشتی پر آب در اختیارش بگذارید.

هجده ماهگی تا دوسالگی:
کودک به همه چیز دست می زند و سر و صدا می کند، برای جلوگیری از این کار می توان یک آلت موسیقی اسباب بازی در اختیارش بگذارید
برای ساختن و خراب کردن نیز قطعاتی پلاستیکی که روی هم سوار می شوند، به او بدهید. یک کامیون اسباب بازی در اختیار او بگذارید تا عمل پر و خالی کردن را تمرین کند
کودک در این سن علاقه دارد با یک چکش چوبی روی یک میز چوبی بکوبد.
کودک دو ساله از بازیهایی که در آن صدای آهنگین باشد، لذت می برد. داخل شدن در جعبه های بزرگ و بیرون آمدن از آن ها ، گذاشتن اشیا داخل جعبه و خارج کردن از آن  و کشیدن خط هایی روی کاغذ با عقب و جلو بردن قلم  و بازی اتل متل توتوله  از بازی های مورد علاقه کودک است
فرزند دوساله شما اکنون به این سطح از توانایی رسیده که با اسباب بازی های چند تکه( لگو) ، برج هایی با شش قطعه بسازد؛ اسباب بازی های چرخ دار بزرگ را هل دهد یا آن ها را بکشد و آن هایی را که کوچک تر هستند، با دست های خود هدایت کند. او می تواند روی سه چرخه اش با حرکت پاها بر روی زمین آن را به جلو ببرد
.

چاپ
نویسنده: م ک. بازیجو
تاریخ انتشار: 1393/03/09 22:02:52