×

مقاله آشپزی هنر سرگرمی لذت

آشپزی هنر سرگرمی لذت
بهترین کلاس در خارج از مدرسه برای فرزندتان چه کلاسی است؟

آشپزخانه شما

جالب است بدانید آموزش آشپزی همراه با مهارت های آموزشی زیادی است که با لذت نیز همراه است.


آشپزی به همراه فرزندتان مهارت هایی چون ریاضی و ... را که فرزندتان در مدرسه فرا گرفته، تقویت می کند. بلکه آشپزی چگونه به کودکتان ریاضی آموزش می دهد چندان سخت نیست. اکنون کودک شما می تواند تا عدد 100 بشمارد و بنویسد همچنین می تواند جمع و تفریق های ساده را انجام دهد. آشپزی نیز می تواند به او مفاهیم زیاد را آموزش دهد.

مفاهیمی چون: کسرها وقتی که در دستورالعمل غذا نوشته شده 2/1 پیمانه و شما دستور العمل را دو برابر یا نصف می کنید.

اندازه گیری: آیا فرزندتان قاشق و پیمانه های اندازه گیری را درست انتخاب می کند؟ کدام بزرگتر است؟ 2/1 یا 4/3 پیمانه؟
 اجازه دهید تا او سایز قابلمه ای را که استفاده می کنید اندازه بگیرد. 

زمان: شیرینی ها به مدت ده دقیقه پخته می شوند، 5 دقیقه گذشته، چند دقیقه دیگر لازم است تا آن ها پخته شوند؟
بهترین بخش آشپزی با فرزندتان چیست؟ اینکه شما و فرزندتان در پایان این درس ها یک چیز خوشمزه برای خوردن دارید.

چاپ
نویسنده: م ک. بازیجو
تاریخ انتشار: 1393/05/11 07:45:58