×

مقاله آزادی عمل فرزندتان را محدود کنید

آزادی عمل فرزندتان را محدود کنید


یکی از دلایلی که والدین تمایل دارند زندگی ساده تری داشته باشند. این است که می خواهند وقت بیشتری را با فرزندشان بگذرانند. اما اغلب همان زمان لذت بخش هم به مشاجره ختم می شود. راه های زیادی برای جلوگیری از این وضع وجود دارد. یکی از این راه ها محدود ساختن اختیارات است.

 

اغلب یکی از خطاهایی که والدین مرتکب می شوند، پیشنهاد انتخاب های زیاد به فرزندشان است: برای صبحانه چی میل داری؟ یا امروز چه کار می خواهی انجام دهی؟ انتخاب های زیاد، مشکل ایجاد می کنند، زیرا کودکان خردسال هنوز قادر به سبک و سنگین کردن اختیارات نیستند و نمی توانند یک تصمیم عاقلانه بگیرند.

کودکان به این دلیل که معنای اختیار را نمی فهمند گیج می شوند. برخی از آنها به همه کارها اشتیاق دارند و همه را با هم می خواهند. برخی دیگر هم وقتی می بیند شما نمی توانید و یا نمی خواهید یا انتخاب آن ها موافقت کنید، عصبانی می شوند: شما از من سوال کردید که امروز می خواهم چه کاری انجام دهم، خوب من هم می خواهم به پارک بازی بروم. اگر شما دامنه انتخاب آن ها را وسیع بگذارید، دیگر این شما هستید که باید با انتخاب ها و خواسته های آن ها رو به رو شوید.


مشاجره زمانی اتفاق می افتد که بچه ها، انتخاب نادرستی داشته باشند. چه خواهید گفت وقتی فرزندتان بستنی را برای صبحانه انتخاب کند؟ یا اگر تصمیم بگیرد که با پیژامه به مهمانی بیاید؟ و یا تصمیم بگیرد در روزی نامناسب تمام وقت را بازی کند؟


یکی از روش های ساده این است که به او دو انتخاب بدهید و مطمئن باشید که هر دو انتخاب مناسب هستند و او را نیز جذب می کنند: برای صبحانه ذرت می خوری یا غله؟ امروز دوست داری به ساحل بروی یا در باغی به من کمک می کنی؟ می خواهی فیلم جنگ ستارگان را نگاه کنی یا کارتون 10 سگ خالدار؟  امروز دوست داری لباس جین بپوشی یا لباس سفیدت را؟ امروز با دیوید تماس بگیرم یا جان که به اینجا بیایند؟

 

انتخاب حتی می توانند برای انضباطی و تربیتی به کار روند: امروز بعد از بازی سریع به خانه برمی گردی یا ترجیح میدهی تا فردا از خانه خارج نشوی؟ اتاقت رو تمیز می کنی یا در اتاقت می مانی؟ آیا کانال تلویزیون رو عوض می کنی، یا آن را خاموش کنم؟ یا نوبت بازی رو به مارگارت می دهی یا وسایل بازی را از هر دو شما می گیرم، یا لباس های مرتب می پوشی یا در خانه می مانیم؟

از همان ابتدا انتخاب های کودک خردسالتان را محدود کنید، تا او به انتخاب راه خود از هر راهی که فکر می کند درست است عادت کند، تا زمانی که به این روش عمل می کنید، در کنار فرزندتان زندگی آسوده و راحتی خواهید داشت.

چاپ
نویسنده: م ک. بازیجو
تاریخ انتشار: 1393/02/15 18:22:40