×

مقاله والدین و نوجوان سری ششم

والدین و نوجوان  سری ششم

70 -  شخصیت و فرهنگ و جامعه هر سه عنصرهایی هستند که در تکامل شخصیت اشخاص بسیار مهم می باشد هویت فردی نشان دهنده خصوصیات فردی هستند و شکل گیری شخصیت اجتماعی ازطریق ارتباطات گروهی به وجود می آید و هویت فرهنگی هم از مجموعه اعتقادات و باورهایی که در اعماق وجود شخص ازراه تعامل با محیط اطراف ازروز تولد تا آخرعمرهمواره در حال شکل گیری است .
71 - چون فضای مجازی سایبری سکوی فرهنگی و اجتماعی می باشد وقتی فردی که وارد وضعیت های گوناگون و روش های زندگی متنوع می شود همین وضعیت عاملی برای آسیب رساندن به شخصیت کاربرشده و او را دچار چند شخصیتی می کند.
توجه ! در فضای مجازی اشخاص بیشتربه بیان افکار وعلایق فردی می پردازند تا هویت شخصی خود بنابراین گرفتار شدن در شخصیت های گوناگون قوت گرفته و گسترش یافته و مستحکم می شودو قربانیان این مورد ها بیشتر نوجوانان و جوانان هستند چون هویت آنها در حال شکل گیری می باشد .
72 – از عمده ترین خطرات تهدیدی از بابت تکنولوزی عصر حاضر می توان تعارض ارزشها را نام برد .
73 – یکی دیگر از خطرات ماهواره و رسانه های جمعی که نوجوانان را تهدید می کند به وجود آمدن ارتباطات نامتعارف می باشد .
74 – فاصله به وجود آمده  بین نسل ها زائیده اینترنت می باشد طبق آمار و ارقامی که براساس تحقیقات به دست امده مدت زمان ارتباط والدین و فرزندان حدودا سی دقیقه می باشد که به هیچ طریقی قابل جبران نمی باشد و از آن گذشته روزبه روز هم شکاف بزرگتر می شود .
75 – سوء استفاده جنسی یا پرونوگرافی از طریق اینترنت یکی از موضلاتی است که در جوامع بیداد می کند .
76  - اینترنت جای دوستان و فامیل و بستگان را برای نوجوان وجوان امروزی پر کرده است وقتی کسی ساعت ها با اینترنت ور می رود دیگر در نظراو ارزشهای اجتماعی رنگ خود را می بازد محققان معتقدند کاربران اینترنت از گرفتار شدن در دام انزوای اجتماعی خود خبر ندارند چون بقدری اینترنت جزابیت های کاذب زیادی دارد کاربر را مجذوب خود می کند .
77 – راهکاری که به نظر معقولانه می آید این است که کار بران اینترنت باید قبل از استفاده از این تکنولوزی اطلاعات لازم را یاد گرفته تا بتوانند تا حدی جلو بروز مشکلات حاصل از این رسانه  را بگیرند .
78 – باید خانواده ها تا حدودی نسبت به فن آوری های جدید دنیا تسط داشته باشند تا بتوانند نوجوان خود را به خوبی راهنمائی کرده و فرهنگ سازی کنند و در این زمینه می توانند در جهت  افزایش آگاهی از روزنامه و مجلات و رسانه های دیداری و شنیداری و نشریات  و برگذار کردن جلسات آموزشی در مدارس هم کمک بگیرند .
79 -  ارصه را برای متخلفان جرایم اینترنتی از طریق وضع قوانین سختگیرانه تنگ تر کرده و در اجرای آن مقررات صمم باشند .
80 - اگر هر خانواده بر نوجوان خود نظارت خوب داشته باشد مشکلات کل اجتماع در ارتباط با خطرات رسانه های عصر جدید حل خواهد شد .چاپ
نویسنده: م ک. بازیجو
تاریخ انتشار: 1395/12/24 01:05:40