×

مقاله چگونه خشم نوجوانان را کنترل کنیم

چگونه خشم نوجوانان را کنترل کنیم


اول از همه بهتر است این موضوع را فراموش نکنیم که احتمال دارد همه ی ادم ها در همه ی سنین عصبانی شوند خشم یک هیجان طبیعی در انسان است که به صورت خشم یا عصبانیت بروز میکند بهتر است چگونگی روبرور شدن با این هیجان طبیعی را یاد بگیریم.گاهی اوقات ممکن است ذهن بر اثر یک فشار روانی یا عاطفی خشم از خود منتشر نماید. کنترل خشم و شناخت و مدیریت خشم نسبتا اسان است.

چگونه خشم را مدیریت کنیم ؟

قبل از هر چیز هر مسئله ای که باعث خشم شما میشود را پیدا کنید.نوجوانان به دلیل طی دوران بلوغ بیشتر در معرض پرخاشگری هستند بهتر است این موضوع را در نوجوانان درک کنیم . این به این دلیل رخ میدهد که نوجوان هنوز به طور کامل خود را نمیشناسد و تغییرات فیزیکی و جسمی باعث تغییرات در روح و روان نوجوان شما میشود. اگر شما در مقابل خشم نوجوان خود عصبانی شوید طبیعتا تا مدت ها او را خاموش خواهید کرد اما این راه حل این موضوع نیست چون نوجوان شما خشم را در خود سرکوب کرده و باعث پیامدهای ناگوار در اینده خواهد شد.

نوجوانان در زمان بلوغ به حمایت های پدر و مادر دارندو نیاز دارند که انها را تائید کنید و انها از اینکه مقایسه شوند خشمگین میشوند و اگر شما به خشم نوجوان خود واکنش غلط نشان دهید بیشتر او را در معرض خشم قرار میدهید. بهتر است از قهر کردن و بی اعتنایی و یا مقایسه کردن و تنبیه کردن آنها بپرهیزید.

هرگز به خاطر خشم و ناراحتی او را نصیحت نکنید و به او اجازه دهید تا دوستانه با شما در مورد موضوعی که او را ناراحت کرده است سخن بگوید و اگر اجازه بدهید نوجوان شما خود را تخلیه کند به دو موضوع پی خواهید برد یکی علت عصبانیت و دیگری تخلیه انرژی در نوجوان .

هرگز برای عصبانی نشدن او را تحت فشار نگذارید و یا نوجوان خود را تهدید نکنید و بهتر است با او ابراز همدردی کنید.

هرگز در مورد مشکلات زندگی و زناشویی خود در مقابل فرزنداتان سخن نگویید. چون این موضوع علاوه بر ایجاد نگرانی در فرزندانتان باعث سوء استفاده در نوجوانان شما میشود.

و به او اطمینان بدهید که با او صحبت خواهید و علت عصبانیت خشم او را پیدا کرده و در صدد حل این مشکل بر می آیید.

چاپ
نویسنده: م ک. بازیجو
تاریخ انتشار: 1395/08/13 17:10:33