×

مقاله قوه ی خويشتن داری

قوه ی خويشتن داری

خويشتن داری، توانايي كودك براي فيلتر كردن افكار مزاحم (افكار گول زننده) است.
زماني كه مغز محرك هاي مرتبط را از ميان مجموعه هاي پرسرو صدايي از گزينه هاي نامرتبط جدا مي كند و روي تكليف متمركز مي ماند و به محرك هاي مضر كه حواس را پرت مي كنند «نه» مي گويد. يكي از 5 مؤلفه اي كه هوش را در سال هاي اوليه تشكيل مي دهد، قوه خويشتن داري است.
والدين باقاعده اين تاخير و خودداري را به گونه هاي مختلف در كودكشان تقويت مي كنند و نتايج آن را در آينده به فرزند هديه مي دهند. 
• خويشتن داري، بسياري از مناطق مغز را به كار مي گيرد. 
• كنترل ميل، جزء مهمي از توانايي فكري كودك است.
• موفقيت تحصيلي كودك توسط اين مؤلفه بيشتر قابل پيش بيني است تا بهره ي هوشي!
• آزمايش ها نشان مي دهد كه، كودكاني كه توانستند 15 دقيقه براي خوردن كلوچه ها صبر كنند در مقايسه با كودكاني كه تنها يك دقيقه منتظر شدند در آزمون استعداد تحصيلي 210 نمره بيشتر كسب كردند!

چه كنيم؟

1. از تولد تا 14 ماهگی: همه احتیاجات کودک رو بلافاصله و آنی پاسخگو باشید.

2. از 14 ماهگی تا 2 سالگی: نیازهای ضروری کودک را برآورده سازید و نیازهای غیر ضروری او را مانند عروسکی را خواستن و .. با ثانیه ای و دقیقه ای تأخیر انجام دهید و از او بخواهید منتظر شود. البته بعد از گذشت زمان مورد نظر حتماً باید به قول داده شده عمل شود.

3. 2 سالگی تا 3 سالگی: در بیشتر موارد از کودک درخواست می کنیم چند دقیقه تحمل کند.

4. از 3 سالگی به بعد: از ثانیه تا دقیقه، ساعت و حتی روز، برخی از خواسته ها، بسته به ضرورت با تأخیر اجابت می شود.

5. كودك را تشويق كنيد در بازي هايي كه احتياج به تمركز دارد مثلاً: لگوها ـ نقاشي ـ مازها ـ پيدا كردن تصاوير پنهان و ... خويشتن دار باشد!

6. خريد كودك را در شماره هاي 4 و يا 5 ليست خود قرار دهيد و از كودك بخواهيد تا انجام خريد مثلاً كتاب، عروسك، كيم و ... صبر كند.


چاپ
نویسنده: بازیجو
تاریخ انتشار: 1394/09/25 13:26:36