×

مقاله آداب شرعی دوران بارداری (قسمت اول)

آداب شرعی دوران بارداری (قسمت اول)
زن و شوهر بهتر است در حیات جنسی هم قصد قربت و کسب رضای خدا را فراموش نکنند و در نظر داشته باشند که آمیزش توام با طمانینه باعث می شود گردش خون ، طبیعی بوده و در نتیجه نسلی طبیعی و بهنجار پدید آید .

در اینجا به برخی از این توصیه در دوران بارداری  اشاره می شود: 
۱٫ تلاوت آیه نور توسط والدین ، قبل از بارداری و توسط زن در ایام بارداری ضروری است.

۲٫ خوردن گلابی

الف ) خوردن گلابی توسط پدر ، سبب زیبایی فرزند می شود 
ب) به زنان باردار گلابی بدهید که فرزندان را نیکو و زیبا می کند 
پ) به زنان باردار گلابی بدهید که اخلاق فرزندانتان را نیکو می کند 
ت) خوردن گلابی مایه قوت قلب ، پاکی معده ، صفای دل ، دلیری و زیبایی بچه می شود 
ث) گلابی قلب را جلا می دهد و دردهای درون را به اذن حق شفا می بخشد

در کتاب کافی از امام صادق (ع) نقل شده : ایشان در حالی که به کودکی زیبا می نگریست فرمود : باید پدر این پسر بچه ، گلابی خورده باشد.

۳٫ خوردن کاسنی 
الف) کاسنی برای افزایش فرزند مفید است 
ب) خوردن کاسنی آب کمر را افزایش داده و فرزند را نیکو و ذکور بودن را ولد زیاد می کند 
پ) خوردن کاسنی باعث زیبایی فرزند و ازدیاد در پسر آوردن می شود
ت) زیاد خوردن کاسنی سبب افزایش دارایی و تولد فرزند پسر خواهد شد

 ۴٫ خوردن قاووت به پدر و مادر توصیه شده است 
الف) خوردن سویق توسط والدین موجب قوت در فرزند و نبودن کودنی و سبک مغزی و نادانی
در او می شود
ب) خوراندن سویق به کودک جهت تقویت و رویاندن گوشت و مجکم کردن استخوان بسیارمفید است.

۵٫ سفارش به خوردن انار
 
خوردن انار شیرین فرزند را نیکو می کند.

۶٫ کندور
 
خوردن کندور توسط زن باردار باعث زیادی عقل بچه ، باهوش ، پاکدل ، دانا و شجاع شدن پسر و خوش خو و نیکو شدن دختر می شود. 
در حدیثی آمده است : به زنان حامله کندر بخورانید ، بدرستی که طفل در شکم مادر کندر غذای او می شود ، دلش محکم و تحملش زیاد می شود.

دعا برای فرزندار شدن
 نقل شده که امام صادق (ع) که فرموده اند درسجده این دو آیه را بخوانید: 
رب هب لی لدنک ذریه طیبه انک سمیع الدعا ، رب لا تذرنی فردا و انت خیرو الوارثین.

در حین آمیزش هیچ یک از زن یا مرد مست نباشد و الکل مصرف نکرده باشند؛ چون موجب کمبود ویتامین می شود و در نتیجه استخوان بچه نرم می گردد.
چاپ
نویسنده: م ک. بازیجو
تاریخ انتشار: 1393/05/16 17:59:46