×

مقاله تاثیر مشکلات پدر و مادر بیشتر است یا طلاق؟؟

تاثیر مشکلات پدر و مادر بیشتر است یا طلاق؟؟
شاید به ظاهر به نظر برسد که فقدان والدین مسئله زاتر از اختلاف والدین است.  در صورتیکه اکثریت تحقیقات به نتایج عکس آن دست یافته اند.

تحقیقات نشان داده است که کودکانی که در خانواده هایی زندگی می کنند که والدین با یکدیگر اختلاف دارند، دچار مشکلات عاطفی و روانی بیشتری نسبت به دو گره فوت شده و یا طلاق گرفته شده می باشند.
هنگامی که در خانواده اختلاف وجود دارد، فرزندان دچار یک سردر گمی در انتخاب فرد بیگناه و مقصر می شوند. معمولا در این میان والدین، کودکان خود را به قضاوت می خوانند و یا هر یک سعی می کند که دیگری را متهم کند که عامل اختلاف کیست.

کودک که به هر دو ( پدر و مادر ) علاقه دارد و در عین حال آمادگی کافی ذهنی برای پذیرش بعضی از مسائل را ندارد؛ در بین کشمکش والدین به دو جهت مخالف سوق داده می شود که به پشتیبانی یکی برخاسته و دیگری را نفی می کند که در این صورت مورد غضب طرف مقابل قرار می گیرد و یا هر دو را نقصر می داند که در این صورت طرد کامل می شود، در نتیجه سرگردان در انتخاب است و در واقع او مایل به انتخاب گناهکار یا بی گناه نیست؛ او هر دوی آن ها را دوست دارد و می خواهد در محیط آرام و امن و بی جنجالی زندگی کند.

کانون خانواده، آشیانه کودک است. خودش را وابسته می داند و بدان دلگرم است. اگر پدر و مادر رفیق و صمیمی باشند، آشیانه اش را استوار و گرم و باصفا  می یابد و احساس آسایش و امنیت می کند و در 
چنین آشیانه ای بهتر می تواند پرورش یابد و قوا و استعدادهای درونی خویش را به ثمر برساند.

نزاع و کشمکش و اختلافات پدر و مادر امنیت و آسایش را از کودکان خانواده می گیرد و و آن جوجه های بی پر و بال را مضطرب و پریشان می سازد.
چنین کودکانی غالبا عقده دار، پریشان، بدبین، مبتلای به دلهره و ضعف اعصاب خواهند بود.

کودک چون از داشتن یک محیط آرام و بدون جنجال محروم می شود، برای فرار از نزاع های دائمی منزل برای خود راهی انتخاب می کند. نظیر فرار از منزل، گوشه گیری، پرخاشگری، لجبازی و یا با قوانین منزل و جامعه هر ستیز می کند.
به هر حال زن و شوهر قبل از بچه دار شدن آزادند، اما بعد از تولید نسل وظیفه دارند که از اتلافات بپرهیزند و کانون خانوادگی خویش را حتی القوا حفظ کنند و اسباب ناراحتی و پریشانی فرزندان بیگناهشان را فراهم نسازند، والا در پیشگاه عدل الهی مسئول خواهند بود.
چاپ
نویسنده: م ک. بازیجو
تاریخ انتشار: 1393/04/22 13:36:26