×

مقاله آشنايي باخصوصيات دانش آموزان خلاق

آشنايي باخصوصيات دانش آموزان خلاق
دانش آموزان خلاق اغلب با آب و تاب حرف مي زنند.
جزييات را مي‌گويند و رفتارهايشان را به نمايش مي‌گذارند و مي‌خواهند مطرح شوند.

در ادامه از سایر خصوصیات دانش آموزان خلاق بخوانید...
* دقت و توجه شديد در گوش دادن
* مشاهده کردن يا انجام دادن کاري
* استفاده از قياس در صحبت کردن
* ابراز هيجان در اثر يک اکتشاف

* عادت به پرسيدن سوال و آزمودن نتايج
* يادگيري از روي ابتکار شخصي
* عادت به گلچين و وارسي منابع مختلف (کتاب، تلويزيون، سوال از استاد، رايانه و...)
صداقت و ميل شديد به اطلاع يافتن از امور
* طرح سوالات عجيب و غير معمول بالاتر از سطح علمي و سن دانش آموزان
* نگاه کردن با دقت به اشيا .
اشتياق در صحبت کردن در مورد کشفيات ديگران
* مستقل عمل کردن و حس استقلال طلبي بالا
* شور و نشاط و مشغوليتهاي شديد جسماني
* ادامه کار بعد از تمام شدن وقت (نقاشي کردن بعد از زنگ تفريح ، گوش دادن به موسيقي و ...)
* دقت نظر فوق‌العاده و الگو برداري در نگاهها
* استفاده از نظرات و اشيا براي دستيابي به يک هدفي معين
پي بردن به روابط در اموري که به ظاهر از هم بي‌ارتباطند.
طرح رابطه‌ها مانند اينکه وقتي برف آب مي‌شود رنگ سفيد آن کجا مي‌رود.
ميل به اطلاع يابي و کشف احتمالات
علاقه مندي به چيستان و معماها و يافتن پاسخشان
فکر کردن به چيزي که در تلويزيون ، رايانه و ساير رسانه‌ها نشان داده مي‌شود.
استفاده از اکتشاف يا تجربه
بررسي و مطالعه الگوهاي اختراعي دانشمندان
مطالعه خاطرات و سخنان دانشمندان و بزرگان
معاشرت و صحبت با بزرگان و دبيران و احساس لذت از این صحبتها
دست کاری روابط ریاضی برای ایجاد رابطه جدید
علاقه‌مندی به فشرده‌سازی و خلاصه‌نویسی مطالب
 
 


چاپ
نویسنده: م ک. بازیجو
تاریخ انتشار: 1393/03/11 09:58:56