×

مقاله بازی با نوزادان

بازی با نوزادان
خیلی اوقات نمی دانیم با نوزادان چه بازی هایی باید بکنیم؟ دورانی که کودک فقط می تواند به پشت دراز بکشد و نگاه کند. در ادامه با تعدادی بازی مناسب سن او آشنا شوید.

بازی با آینه: یک آینه ترجیحا فلزی و نشکن مقابل شیرخوار قرار دهید تا خودش را مقابل آن ببیند، شروع به حرف‌زدن با وی کنید. این کار سبب تحریک بینایی کودک می‌شود و او از انعکاس تصویر خودش لذت می‌برد.

با نوزادتان زیاد صحبت کنید: هنگام شیردادن، تعویض پوشک یا بغل‌کردن شیرخوار با او صحبت کنید. ممکن است او معنی حرف‌های شما را نفهمد ولی از شنیدن صدای شما احساس آرامش می‌کند.

بازتاب داشته باشید:  وقتی در پاسخ به حرف‌زدن با شما آرام می‌شود یا حرکت خود را متوقف می‌کند، آفرین به او بگویید و او را بغل کنید.

از خود صدا درآورید: آ، اِ، اُ، اَ اگراو تکرار کرد شما نیز ادای او را درآورید.

آواز بخوانید: حتی اگر بلد نیستید برای او آواز بخوانید و اجازه بدهید به صدای آهنگ کلام شما در آرامش گوش کند. تکرار سیلاب‌ها و حروف به او در شنیدن و درک کردن کمک می‌کند.

چشمانش را قوی کنید: وقتی توجه او جلب شد، شکل حرکت دست را عوض کنید و حرکت جدیدی را شروع کنید و اطمینان حاصل کنید که حرکت دستان شما را تعقیب می‌کند. وقتی شیرخوار به پشت خوابیده یک عروسک رنگی را بالای سر او به طوری که در خط دیدش قراربگیرد؛ بگذارید و آن را به آرامی تکان دهید. او می‌تواند با چشم‌هایش حرکت آرام عروسک را تعقیب کند. 
انگشتان پایش را بازی دهید. در حالت خوابیده به پشت انگشتان، پای او را لمس کنید و قلقلک دهید و برایش شعر بخوانید. این کار را برای همه انگشتان هر دو پا جداگانه تکرار کنید. انگشتان پا برای نوزادان جالب هستید با آن ها می توانید انواع قصه و شعرها را بخوانید.

شنوایی اش را تحریک کنید: شیر خوار را در بغل بگیرید و یک جغجغه را یک طرف صورت او به صدا درآورید و بعد از مدتی به سمت مقابل صورت ببرید. به تدریج سرعت حرکت چپ به راست را زیادتر کنید. او در جست‌وجوی صدای جغجغه سرش را حرکت می‌دهد.

تمرین صبوری و هیجان: او را به پشت بخوابانید و با صدا درآوردن هر بار قسمتی از پاها و دست‌های او را بگیرید و رها کنید. هر چه بیشتر این کار را بکنید او لذت بیشتری می‌برد و منتظر حرکت بعدی شما می‌شود.

کتابخوانش کنید: از نوزادی او را با کتاب و مطالعه آشنا کنید،کتاب‌های ساده جلویش بگیرید و برایش بخوانید. اگر چه او موضوع را درک نمی‌کند ولی از اینکه به شما گوش می‌دهد لذت می‌برد.

چاپ
نویسنده: م ک. بازیجو
تاریخ انتشار: 1393/05/04 06:04:34