×

مقاله رازهای ناب و طلائی درباره کسب موفقیت در زندگی

 رازهای ناب و طلائی درباره کسب موفقیت در زندگی
 1: لبخند زدن ساده باعث می شود 43 ماهیچه موجود در صورت شما منقبض و منبسط شود با لبخند زدن در شما روحیه شادکامی و نشاط ایجاد شده و این کوچک ترین کاری است که برای تقویت روحیه انجام می دهید.

2 : اگرزیاد خسته شده اید یک لیوان آب خنک بنوشید این باعث رفع خستگی شدید می شود .

3 : روی پاهایتان بایستید،شانه ها را پایین نگه دشته و انگشتان دست ها را به هم بند کنید و روبه بالا بکشید طوری که کف آنها رو به سقف باشد پاها را محکم روی زمین فشار دهید این نرمش تمام ماهیچه های بدن را قوی می کند .

4 : برای انرژی گرفتن روی میزمحل کارتان یکی از عکس های زیبا و به یادماندنی خانوادگی که خاطرات خوش را برایتان تداعی می کند بگذارید .

5 : همیشه خونگرم و خوش خلق و مهربان باشید دوستانه برخورد کنید حتی وقتی عصبانی و ناراحت هستید این عمل ساده لذت زندگی و احساس خوشبختی را افزایش می دهد .

6 : راز شاد زیستن در وجود شماست کمی بیندیشید .

7 : مرگ تدریجی ما آغاز خواهد شد زمانی که اگر :

1 »{ اگرسفرنکنیم .

2 »{ اگرمطالعه نکنیم .

3 »{ اگر به صدای زندگی گوش ندهیم .

4 »{ اگر به خودمان بها ندهیم .

5 »{ اگر عزت نفس را در خود بکشیم .

6 »{ اگر دست یاری دیگران را رد کنیم .

7 »{ اگر دچار روز مرگی شویم .

8 »{ اگر تغییری در رنگ لباس خود ندهیم .

9 »{ اگر باکسی که نمی شناسیم سرصحبت بازنکنیم.

10»{ اگراحساسات خود را ابراز نکنیم همان احساسات سرکشی که موجب درخشش در چشمانمان می شود ودل را به تپش درمی آورد .

11»{ اگر درزندگی خود تغییراتی ایجاد نکنیم حتی زمانی که از حرفه خود ناراضی هستیم .

12 »{ اگر حاشیه امنیتی خود را برای آرزویی نامطمئن به خطر نیندازیم یعنی اگر به دنبال آرزوهای خود نباشیم .

13 »{ اگر به خودمان اجازه ندهیم حتی برای یک بار هم که شده از نصیحتی عاقلانه بگریزیم دچار مرگ تدریجی خواهیم شد .

8 : گذشت زمان برای کسانی که منتظرند بسیارکند و برای کسانی که در هراسند بسیار تند و برای کسانی که زانوی غم بغل کرده اند بسیار طولانی و برای کسانی که به سرخوشی می گذرانند بسیار کوتاه می کذرد و برای کسانی که عشق می ورزند زمان آغاز و پایانی ندارد (ویلیام شکسپیر)  .

9 : بسیارازمردم شادی های کوچک را به امید خوشبختی بزرگ ازدست می دهند (پرل س . باک) .

10 : وقتی این همه اشتباهات جدید وجود دارد که می توان مرتکب شد چرا باید همان قدیمی هارا تکرار کرد (برتراندراسل)  .

11: اگر می توانستم دوباره به جوانی برگردم بازهم تمام همان اشتباهات را که مرتکب می شدم اما قدری زودتر (تالولا بنکهد) .

12: هیچ چیزی نمی توان به کسی یاد داد،اما می توان به او کمک کرد تا پاسخ را درون خود بیابد (گالینو گالیله) .

13: کسانی هستند که با ما صحبت می کنند و ما به آنها گوش نمی دهیم کسانی هستند که ما را آزار می دهند اما جراحاتی برما نمی گذارند اما کسانی هم هستند که تنها در سر راه زندگی ما قرار می گیرند و مه رو نشان نشان را بر ما باقی می گذارند (سیسیلیا میرلز) .

فلسفه زندگی آن است که دیدن دنیا را دوباره بیاموزیم (مرلاو پونت) .

14 : درک زندگی تنها با نگاه به گذشته میسراست اما زندگی کردن تنها با نگاه به آینده (سورن کیرکگارد) .

15 : وقتی کمتر سزاوارتم به من مهر ورز، آخر آن زمان نیازمند ترم .


چاپ
نویسنده: م ک. بازیجو
تاریخ انتشار: 1395/09/16 08:48:52