×

مقاله روش های حمل و نقل کودک

روش های حمل و نقل کودکانتخاب روشی برای حمل و نقل کودک گاهی گیج کننده است. یک انتخاب عالی و عملی آن است که سبد حمل کودک از نوعی که بعدا می توان روی یک شاسی سوار کرد و تبدیل به کالسکه نمود خریداری کنید. نوزاد نیاز به محافظت در قبال باد و دود اتومبیل ها دارد و کالسکه این محافظت را فراهم نمی کند حتی اگر کودک را رو به خودتان بگذارید. وقتی سن کودک بالاتر رفت کالسکه ای محکم برای او تهیه کنید.


سبد (از بدو تولد)

نوزاد شما را از باد و دود محافظت می کند.
کودک در آن راحت است.
تا حدود یک سال می توان از آن استفاده کرد.
در وسایل حمل و نقل عمومی نمی توان از آن استفاده کرد.
جای زیادی اشغال می کند.
 

سبد با شاسی (پایه)

کودک خردسال را از باد و دود محافظت می کند.
کودک خردسال شما می تواند روز و شب در آن بخوابد.
می توانید با پتو جای او را سفت و راحت کنید.
بعضی از انواع آن ها قابل تبدیل به کالسکه است.
شاسی آن ها تا می شود.
بردن آن به داخل وسایل حمل و نقل عمومی دشوار است.

 

کالسکه تاشو

کودک می تواند رو به شما یا رو به جلو باشد.
پشتی محکم آن تکیه گاه خوبی برای کودک است.
وقتی تاشود می توانید آن را به جایی تکیه دهید.
سبک است و قابلیت جا به جایی خوبی دارد.
کودک خردسال نمی تواند در آن صاف بخوابد.
کودک خردسال را از باد و دود محافظت نمی کند.
باید لباس اضافی به کودک بپوشایند یا روکش ضخیم برای کالسکه بخرید.
روکش پلاستیکی برای هوای بارانی معمولا قیمت جداگانه دارد.

 

چاپ
نویسنده: م ک. بازیجو
تاریخ انتشار: 1393/04/08 07:19:37